FUS > Novinky > Disciplinárne konanie 02/2018

Disciplinárne konanie 02/2018

12.2.18 | Jozef Horčiak Přečteno: 1056×

Po viac ako roku opäť zasadala disciplinárna komisia v zložení členov rady FUS, aby posúdila správanie Denisa Ličeka na posledných turnajoch a to pre množiace sa sťažnosti hráčov, ale aj samotného vedenia turnaja, na jeho nevhodné a obťažujúce správanie spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu, príp. iných látok, ktoré môžu ovplyvňovať správanie.

Už počas víkendového turnaja Slovak Masters 2017 sme v sobotu museli riešiť vylúčenie Denisa Ličeka, keď vzhľadom na vysoký stupeň op itosti, nebol schopný nastúpiť na zápasy a dôstojne ich odohrať. Z pohľadu herných pravidiel ITSF platných počas všetkých zápasov a turnajov vážne porušil etický kódex, ktoré tieto pravidlá obsahujú a mal byť tak automaticky vylúčený z turnaja:

1. Etický kódex

Každý prejav nešportového správania alebo správania sa neetickej povahy počas turnaja, v turnajovej miestnosti alebo  v hostiteľských priestoroch, budú považované za porušenie etického kódexu. Vzájomný rešpekt medzi hráčmi, rozhodcami a/alebo divákmi je vyžadovaný. Malo by byť cieľom každého hráča a rozhodcu prezentovať stolný futbal na verejnosti v pozitívnom a športovom svetle.

1. 1 Penalizácia za porušenie etického kódexu môže byť strata hry alebo zápasu, vylúčenie z turnaja  a/alebo pokuta. Či bol etický kódex porušený a aká bude vhodná sankcia za porušenie bude rozhodnuté Disciplinárnou komisiou ITSF alebo ak zástupca nie je prítomný, tak hlavným rozhodcom alebo vedúcim turnaja.

 

Po čiastočnom vytriezvení organizátorom turnaja prisľúbil, že keď ho nevylúčia a v nedeľu mu dovolia pokračovať v turnaji, tak v prípade porušenia si sám navrhuje dištanc na 2 roky. Len pre doplnenie všetkých relevantných informácií bol Slovak Masters ITSF turnajom v kategórii Master series a teda počas turnaja platil športový kódex ITSF, ktorý zakazuje konzumáciu alkoholu v priestoroch turnaja:

Článok 5.2 – Fajčenie a používanie alkoholu

1. Ani hráč, ani rozhodca nemá dovolené fajčiť alebo piť alkohol v priestoroch turnaja v športovom oblečení počas trvania súťaží.

2. Každý hráč alebo rozhodca, ktorý porušil ustanovenie tohto článku, môže organizátor turnaja takéto hráča/rozhodcu po predchádzajúcom upozornení zo súťaže vylúčiť.

 

Napriek porušeniu etického aj športového kódexu ITSF sme mu dovolili nasledujúci deň hrať, no pod ním navrhnutou podmienkou, že nebude konzumovať  alkohol a keď sa jeho správanie bude opakovať na akomkoľvek ďalšom turnaji, tak ihneď dostane 2 ročný dištanc. V nedeľu, napriek viacerým upozorneniam, však túto podmienku ešte v priebehu dňa porušil. Turnaj sme mu umožnili dohrať, no podmienka naďalej ostala v platnosti.

Po dvoch mesiacoch sa však Denisove správanie zopakovalo znova na turnaji Majstrovstiev Banskobystrického kraja v Brezne. Už počas turnaja prišlo niekoľko sťažností a po turnaji prišli ďalšie, ktoré poukazovali na jeho správanie, ktoré obťažuje nie len hráčov, ale aj obsluhu na bare, kazí atmosféru turnaja a robí zlé meno FUS v zahraničí (hlavne v prípade spomínaného SK Masters). To bol posledný podnet na to, aby zasadla disciplinárna komisia a vážne sa zaoberala týmto prípadom.

Dopĺňame, že Denis už bol raz vo veľmi podobnom prípade disciplinárne potrestaný v roku 2014:
http://www.foosball.sk/cs/clanky/?action=view&article_id=2147

Disciplinárna komisia následne zvážila všetky okolnosti,  ako aj pravidlá, možnosť udelenia trestov a danú podmienku. Aj napriek tomu, že nešlo o jeho prvý trest a hráči sa na jeho správanie pravidelne sťažujú, Denisovi Ličekovi nakoniec udelila pomerne mierny trest, a to zákaz činnosti počas zvyšnej sezóny FUS 2017/18, t. j. do konca 31. augusta 2018.

Ďalej disciplinárna komisia dodatočne prešetrila celú situáciu počas Slovak Masters 2017, kedy  Denis Liček i. o. skončil s pofixkovanou tvárou , kde našla rozpor medzi etickým kódexom ITSF a správaním sa Jozefa Kažíka a Erika Tažíka. Obaja hráči dostávajú dodatočné varovanie pred okamžitým vylúčením z ďalších turnajov, pokiaľ sa u nich bude opakovať nevhodné správanie spojené s nadmerným požívaním alkoholu.

Vložit komentář

Pokud chceš napsat komentář, musíš se přihlásit.