FUS > Foos counter > FOOSCOUNTER

FOOSCOUNTER

23.4.08 | Jozef Horčiak Přečteno: 10622×

Užitočná pomôcka pre rozhodcov na meranie času počas zápasu.

Popis funkcnosti

FoosCounter je jednoduchá aplikácia, ktorá má za úlohu pomáhať rozhodcom, resp. kontrolovať čas, ktorý strávi lopta na tyči. Plynutie času je znázornené graficky. Reset sa vykonáva stlačením tlačidiel 1-3 (1: 15 sekúnd, 2: 10 sekúnd, 3: 30 sekúnd). Samotné prekročenie času je sprevádzané zvukovým signálom, ktorý je najlepšie počúvať cez handsfree sadu.

InŠtalácia

Nakopírovať foosCounter.jar a foosCounter.jad do samostatnej zložky v mobile.

Poznámky

- testované na Siemens S75
- ak bude mať niekto záujem aplikáciu zlepšiť, zdrojáky spristupnim na web.

Tuto aplikaciu mozete pouzivat a modifikovat akokolvek sa vam zachce.
Akakolvek manipulacia s touto aplikaciou je na vlastne riziko.

Kontakt a poďakovanie

Jozef Just (Stil)

ENGLISH

Description

FoosCounter is simple application, which is supposed to help referees or just to check time which spends the ball on a rod. Time is displayed in graphics. Reset of the time is executed by pressing buttons 1-3 (1: 15 seconds, 2: 10 seconds, 3: 30 seconds). Exceeding time limit will be accompanied by sound signal. I recommend to use handsfree set for best performance.

Installation

Just copy foosCounter.jar and foosCounter.jad to a separate folder in your mobile phone.

Comments

- tested on Siemes S75
- if someone would like to improve this application contact me, I'll give the source files on a web.

Feel free to use and modify this application.
This application comes with no warranty.

Contact aND thanks to

Jozef Just (Stil)

Ke stažení