FUS > Novinky > Disciplinárne konanie 06/2018

Disciplinárne konanie 06/2018

20.6.18 | Jozef Horčiak Přečteno: 2088×

Turnaj Majstrovstiev Slovenska ROSENGART 2018 opäť poukázal na vážny problém, ktorým je neprimerané požívanie alkoholických nápojov počas turnajov. Je to problém, ktorý je potrebné riešiť a musíme priznať, že sme ho mali riešiť už oveľa skôr. Požívanie alkoholu je v rozpore s platným športovým a etickým kódexom, obzvlášť na turnajoch ITSF (kde platí absolútny zákaz) a v mnohých prípadoch vedie k nevhodnému správaniu, degradácii nie len vlastného, ale aj spoluhráčovho a súperovho výkonu, zdržuje a narúša atmosféru turnaja. V krajných prípadoch môže mať požívanie alkoholu za následok agresivitu, poškodenie majetku, či zdravia a v neposlednom rade vrhá zlé svetlo na celú komunitu a jej športovú činnosť.

Jedným z našich hlavných cieľov je vytvárať férové, športové a reprezentatívne prostredie. Našou úlohou je jasne definovať  všetko, čo by mohlo takéto prostredie narušiť, poukázať na to a prijať opatrenia, aby sme tomu predchádzali a to aj formou sankcií a trestov.

Je to smutné, ale pre niekoho je veľmi tenká hranica medzi tým, ak si ide na turnaj zahrať alebo sa len opiť. Možno si to nie každý plne uvedomuje, ale turnaje sú určené pre prvú skupinu hráčov a oboje sa počas samotného hrania turnaja spojiť nedá. Ak niekto navštevuje turnaj (či už ako hráč alebo len divák) hlavne z dôvodu pitia alkoholu, tak má problém, ktorý by mal riešiť.

Nadmerná konzumácia alkoholu, ale aj akékoľvek iné nevhodné správanie, musíme posudzovať ešte prísnejšie, ak je spojené s menami hráčov, ktorí nás úspešne reprezentujú, sú preto viac sledovaní a hlavne oni by mali ísť príkladom.

Začiatkom roka sme prijali športový kódex, ktorý rieši a postihuje účastníkov turnaja, pokiaľ sa naplnia aspoň dva zo štyroch bodov:

1) Sťažnosť na správanie konkrétneho hráča
2) Možnosť porušenia etického a športového kódexu
3) Nadmerné požívanie alkoholu alebo inej látky ovplyvňujúcej správanie
4) Hrubé porušenie pravidiel.  Ide o také správanie, ktoré môže viesť k poškodeniu majetku alebo ujme na zdraví (Tento bod platí aj samostatne).

PRIJATIE ŠPORTOVÉHO KÓDEXU
http://www.foosball.sk/cs/clanky/?action=view&article_id=2197

 

Na základe uvedeného a po rôznych podnetoch na nevhodné správanie hráčov počas turnaja MSR zasadla disciplinárna komisia, aby posúdila, či takéto správanie bolo v rozpore so športovým a etickým kódexom.

V týchto prípadoch išlo o nevhodné správanie spojené s neprimeranou konzumáciou alkoholu počas turnaja:

Pavol Kováčik - nadmerná konzumácia alkoholu už od doobedia, agresivita, ničenie majetku a ohrozenie zdravia podľa bodu 4). Udeľuje sa mu zákaz štartu do konca roka 2018 a dovtedy má pozastavené členstvo FUS.

Jozef Kažík – porušenie podmienky z disciplinárneho konania 02/18, kde dostal varovanie pred okamžitým vylúčením z ďalších turnajov, pokiaľ sa u neho bude opakovať nevhodné správanie spojené s nadmerným požívaním alkoholu. Ako účastník turnaja bol na turnaji v permanentnom stave opitosti, nebol schopný súvislej komunikácie, znečistil dámske záchody, prespával na balkóne, kde sa nechal vymknúť a nútene prespal až do rána, načo bol vykázaný z priestorov turnaja vrátnikom. Udeľuje sa mu trest vylúčením z ďalších turnajov FUS do konca roka 2018 a dovtedy má pozastavené členstvo FUS.

Miroslava Kolesárová a Samuel Fábera – pitie tvrdého alkoholu (priamo z fľaše) počas ¼ finálového zápasu penált počas time-outu priamo pred očami desiatok divákov. Obaja hráči dostávajú dodatočné varovanie pred okamžitým vylúčením z ďalších turnajov, pokiaľ sa u nich bude opakovať nevhodné správanie spojené s nadmerným a nevhodným požívaním alkoholu.

Iveta Rakovicsová a Ecaterina Sarbulescu – na nedeľňajší finálový zápas ženských dvojíc nastúpili pod vplyvom alkoholu, počas ktorého priamo počas zápasu ďalej popíjali. Zápas bol sledovaní desiatkami (prevažne zahraničných) hráčov priamo na mieste a zároveň streamovaný cez facebook. Súperky z Maďarska (neznalé nášho, ani ITSF kódexu) boli v neskoršej fáze nútené si vyžiadať rozhodcu a hlavným dôvodom bola opitosť súperiek. Iveta takmer nebola schopná dohrať zápas a následne sa nezúčastnila ani odovzdávania cien. Obe hráčky (pre tentoraz) dostávajú dodatočné varovanie pred okamžitým vylúčením z ďalších turnajov, pokiaľ sa u nich bude opakovať nevhodné správanie spojené s nadmerným a nevhodným požívaním alkoholu.

 

Na záver chceme upozorniť juniorov, teda hráčov do 18 rokov, že od novej sezóny v ich prípade bude počas celého turnaja platiť nulová tolerancia požívania alkoholu. V opačnom prípade budú vylúčení z turnaja s okamžitou platnosťou bez nároku na ceny a umiestnenie.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšie spoločné športové zážitky!

Vložit komentář

Pokud chceš napsat komentář, musíš se přihlásit.