FUS > Novinky > PRIJATIE ŠPORTOVÉHO KÓDEXU

PRIJATIE ŠPORTOVÉHO KÓDEXU

13.2.18 | Jozef Horčiak Přečteno: 805×

Posledný prípad riešený disciplinárnou komisiou FUS ohľadne Denisa Ličeka nás prinútil vážne sa zamyslieť nad pravidlami požívania alkoholu počas turnajov. Na základe toho sme sa rozhodli prijať nové opatrenia, ktoré nám dovolia rázne zakročiť v podobných prípadoch a mali by byť pre hráčov jasným signálom, že je nežiaduce isté správanie hráčov a aby boli počas turnaja pod neželaným vplyvom alkoholu.

Rozhodli sme sa pripraviť a prijať vlastný športový kódex FUS, ktorý bude zohľadňovať naše podmienky. Do tej doby, kým bude pripravený a zverejnený, sme prijali a budeme uplatňovať športový kódex ITSF (2015) v kapitolách 4 a 5 v plnom znení (aj s odvolaním sa na Antidopingové pravidlá) na všetkých turnajoch a súťažiach FUS od 10. februára 2018.

Aby sme však predišli možným nedorozumeniam, zneužitiu, ako aj prílišným obavám zo strany hráčov z prísnejších pravidiel, bude organizátor turnaja, príp. disciplinárna komisia, posudzovať dodržiavanie športového, ako aj už platného etického kódexu, na základe 4 podmienok:

1) Sťažnosť na správanie konkrétneho hráča
2) Možnosť porušenia etického a športového kódexu
3) Nadmerné požívanie alkoholu alebo inej látky ovplyvňujúcej správanie

4) Hrubé porušenie pravidiel.  Ide o také správanie, ktoré môže viesť k poškodeniu majetku alebo ujme na zdraví.

Bežne nie sú dôvody, aby hráč svojim správaním splnil čo i len jednu z týchto podmienok. Avšak v prípade, ak hráč naplní min. dve z podmienok  v bodoch 1 až 3 súčasne, tak ide o opodstatnený podnet, ktorým sa budeme zaoberať. V prípade potvrdenia sťažnosti je na organizátorovi turnaja posúdenie situácie a určenie trestu.

Tak ako pri porušení etického kódexu má možnosti uplatniť trest priamo na turnaji, akým je napr.: varovanie s podmienkou, strata zápasu, pokuta ale aj vylúčenie z turnaja. V prípade, že ide o závažnejšie, či až hrubé porušenie pravidiel (bod 4), môže o prísnejšom treste rozhodnúť disciplinárna komisia FUS aj dodatočne a to napr. aj zákazom činnosti na určité obdobie.

Veríme, že prijatie nového športového kódexu  prispeje k skvalitneniu súťaží, lepším športovým zážitkom a atmosfére počas turnajov.

Rada FUS

Vložit komentář

Pokud chceš napsat komentář, musíš se přihlásit.