FUS > Turnaje > MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KRAJOV 2017

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KRAJOV 2017

8.5.17 | Jozef Horčiak Přečteno: 1142×

Prestížna súťaž v ktorej sa stretnú proti sebe tímy v zložení najlepší hráči z jednotlivých krajov. Zúčastniť sa môžu všetky kraje Slovenska. Jednotlivé nominačné výbery, teda dokopy 8 tímov, sú zostavované v prvom rade na základe dosiahnutých výsledkov jednotlivých hráčov z Majstrovstiev krajov, ktoré hráme v každom kraji, ale môžu zohľadniť aj iné kritériá. Jednotlivé tímy reprezentujú zostavy 6 mužov a 2 ženy, ktorých vedie kapitán a v zálohe ostávajú dvaja náhradníci, jeden muž a jedna žena, ktorí v prípadne nutnosti môžu plnohodnotne zastúpiť ostatných členov tímu. Hrá sa o zaujímavé finančné prémie, putovnú trofej a medaily.

UBYTOVANIE ZADARMO!

Hráči, ktorí sa zúčastnia Majstrovstiev Slovenska krajov, majú 1 noc v Congress Hotel Centrum Košice ZDARMA! Týka sa to základnej zostavy 6 mužov a 2 žien v každom tíme, okrem domáceho tímu Košíc.

 

 

DÁTUM

1. júna 2017
(Súčasť MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA 2017)

Pridaj sa k udalosti! FACEBOOK

MIESTO

Congress Hotel Centrum Kosice
Južná trieda 2/A
Košice

INFO

12. ročník jednodňového turnaja tímov z jednotlivých krajov: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice.

VECNÉ CENY

Víťazný tím získava putovnú trofej Majstrovstiev Slovenska krajov a všetci hráči na prvých troch miestach, vrátane náhradníkov, obdržia medaile.

Celkoví víťazi získavajú titul
VÍŤAZI MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA KRAJOV 2017

 


XI. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KRAJOV 2016 - minulý ročník!

26. mája 2016, FUS Tréningové centrum (STRET klub), Bratislava

1. BRATISLAVSKÝ KRAJ
Šimon Vároš (C), Jozef Horčiak, Martin Jalakša, Samuel Fábera, Oliver Bais, Marek Vovčík, Marek Vaňous, Martina Lopošová, Paula Smolíčková


2. PREŠOVSKÝ KRAJ
Ivan Dupej (C), Martin Grobár, Marek Minár, Luan Dinh-Dang, Denis Liček, Jozef Kuchta, Branislav Mačejovský, Ema Vavreková


3. TRENČIANSKY KRAJ
Lucián Zaťko (C), Miroslav Pipíška, Pavol Lukáč, Matúš Schnierer, Richard Schnierer, Jozef Zvalo, Iveta Rakovicsová, Ivana Pánisová


4. BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Ján Ambros (C), Matej Šramko, Lukáš Porhajaš, Lukáš Jankovský, Ondrej Bašo, Marián Bielik, Marek Priškin, Renáta Mečlová, Miroslava Kolesárová


5. NITRIANSKY KRAJ
Maroš Kudlík (C), Tamás Fűsi, Szabolcs Varga, Kristóf Kucsora, Álmos Kovács, Tamás Farnbauer, Vojtech Madarász, Orsolya Uzsák, Noémi Pinkeová


5. TRNAVSKÝ KRAJ
Andrej Podmaka (C), Michal Kresánek, Niko Šurina, Martin Lopušný, Jozef Bachratý, Ján Fedor, Marián Kuniak, Viktória Tyčová, Renáta Štrbková


5. ŽILINSKÝ KRAJ
Matej Kvočka (C), Jakub Králik, Maroš Strásky, Milan Struhárňanský, Šimon Jánošík, David Zachar, Lenka Adamčáková, Dominika Risianová


5. KOŠICKÝ KRAJ
Ladislav Kiraľ (C), Branislav Bilčák, Rudolf Vaktor, Marián Bartoš, Peter Pauco, Daniel Števčík, Erik Tažík, Mária Vašková, Barbara Bilčáková

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY A FOTOGALÉRIA

XI. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KRAJOV 2016


XII. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KRAJOV 2017 - PRÉMIE*

1. miesto:  300€ +medaily +putovná trofej
2. miesto:  200€ +medaily
3. miesto:  150€ +medaily
4. miesto:  100€
5-8. miesto: 50€

*Ceny platia pri účasti 5 a viac tímov.

ŠTARTOVNÉ NA TÍM: 20€

ZOSTAVENIE TÍMOV

Krajské reprezentačné tímy zostavuje daný krajský administrátor, ktorý prihliada v prvom rade na výsledky dosiahnuté počas Majstrovstiev krajov v aktuálnej sezóny. Pokiaľ tím nezostavuje krajský administrátor, hráči si môžu určiť kapitána, ktorý prevezme túto a ďalšie zodpovednosti za tím. Tím pozostáva zo 6 mužov a dvoch žien. Pričom ich môžu plnohodnotne nahradiť 2 náhradníci (1 muž a 1 žena). Na základe rebríčka Majstrovstiev kraja sa odporúča automaticky do nominácie dosadiť prvých troch hráčov. Ostatné miesta môže doplniť, napr. po dohode s hráčmi, aj na základe iných kritérií, ktoré sú jasné a akceptovateľné pre hráčov (napr. FUS Open rebríček, Rosengart cup).

Minimálny počet hráčov v jednom tíme je 5. V prípade stretnutia môže byť na každej súpiske iba 8 rôznych mien hráčov, 6 mužov a 2 ženy.

Všetci hráči musia spĺňat tri základné kritériá:

1. Slovenské občianstvo
2. Regionálna príslušnosť (trvalý pobyt, alebo napr. u študentov pravidelné zdržiavanie sa v regióne)
3. Turnaja sa môžu zúčastniť len členovia FUS pre danú sezónu.

Ak sa preukáže porušenie týchto pravidiel, tím je diskvalifikovaný, čo spätne znamená odobratie titulu a cien.

Termín záväzného potvrdenia účasti je 25. máj 2017 !

Kapitán je rovnako neodlúčiteľná súčasť tímu. Jeho úlohou je zabezpečiť všetko potrebné pre tím, aby bol riadne a včas podľa rozpisu pripravení na všetky zápasy a s turnajom súvisiace akcie a zároveň, aby tím dodržiaval predpísané pravidlá a pod. Je prostredníkom medzi tímom a organizáciou a samozrejme tím vedie k lepším výsledkom. Kapitán podľa možností môže hrať v základnej zostave, alebo byť náhradníkom, pokiaľ spĺňa podmienky a jeho meno figuruje na súpiske hráčov.

Jednotné tímové dresy sú výsadou pre zúčastnené tímy.

PODMIENKY PRIDELENIA KRAJSKEJ PRÍSLUŠNOSTI A PRESTUPU

1) Každý hráč má určenú krajskú príslušnosť podľa jeho trvalého pobytu. Pokiaľ hráč zmení trvalý pobyt, krajská príslušnosť sa automaticky nemení. V prípade zmeny trvalého pobytu môže hráč požiadať o zmenu krajskej príslušnosti, pričom takáto zmena bude účinná od ďalšej sezóny.

2) Pokiaľ sa hráč zdržuje nepretržite (príp. s prestávkou v celkovom súčte maximálne 6 mesiacov) minimálne dva roky bez zmeny trvalého pobytu v inom kraji (z dôvodu bývania, zamestnania, štúdia alebo z iného dôvodu minimálne dva roky preukázateľne pôsobí v tomto kraji), môže požiadať o zmenu krajskej príslušnosti do tohto kraja.

3) Pokiaľ ide o nového hráča, ktorý zatiaľ nemal v databáze FUS pridelenú krajskú príslušnosť a spĺňa podmienky pre dva kraje podľa bodu 1) a 2), môže si vybrať kraj, ku ktorému bude patriť a to s okamžitou účinnosťou.

4) V prípade záujmu o zmenu krajskej príslušnosti musí hráč poslať písomnú žiadosť na fus@foosball.sk. Žiadosť o zmenu môže za hráča s jeho súhlasom poslať aj krajský administrátor alebo kapitán krajského družstva. FUS preskúma každú žiadosť o zmenu krajskej príslušnosti individuálne. Pokiaľ hráč spĺňa podmienky prestupu podľa bodu 2) vyššie, jeho žiadosti bude vyhovené, v opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá. V prípade vyhovenia žiadosti dohráva hráč prebiehajúcu sezónu za pôvodný kraj, pričom za kraj, kam žiadal prestúpiť, bude hrať od novej sezóny.

5) Pre vylúčenie pochybností, od roku 2006 je udelená výnimka pre hráčov z okresu Prešov v bode 1), ktorí majú možnosť vybrať si krajskú príslušnosť medzi Prešovským a Košickým krajom (pokiaľ pravidelne hrávajú a prevažná väčšina ich športových aktivít je v Košickom kraji).

SYSTÉM HRY

Pred každým stretnutím vypíšu osobitne kapitáni tímov súpisku hráčov pre všetky zápasy, vrátane extra dvojíc a odovzdajú ju organizátorovi. Po tomto kroku už nie je možné robiť zmeny na súpiske (okrem závažných prípadov). Organizátor súpisky spracuje a jednu spojenú súpisku stretnutia odovzdá kapitánom súperiacich tímov a určí dva stoly na odohratie stretnutia. Tým toto stretnutie začína.

Kapitáni počas stretnutia dbajú na dôkladné vyplnenie súpisiek, zápis skóre a pod. Na konci stretnutia súpisku podpíšu na overenie výsledku, potvrdenie správnosti a odovzdajú ju organizátorovi.

NASADENIE DO TURNAJA

Do turnaja sú nasadené 4 najlepšie kraje z minulého ročníka MSK 2016. Ostatné tímy sú dolosované náhodne do skupín pred začatím turnaja.

KVALIFIKÁCIA

MSK pozostávajú z dvoch častí, kvalifikácie a play off. Jednotlivé tímy sú rozlosované a rozdelené do dvoch skupín po štyri priamo na mieste pri registrácií pred začiatkom turnaja, prípadne sa hrá odohrá kvalifikácia Švajčiarskym systémom (záleží od účasti). Hrá sa štandardne každý s každým, pričom všetky tímy nakoniec postúpia do jednostranného vyraďovacieho osmičkového pavúka, odkiaľ vzíde samotný víťaz. Rozohráva sa finále a rovnako tretie, resp. štvrté miesto.

Jednotlivé stretnutia pozostávajú z ôsmych zápasov, pričom v skupinách sa počíta aj remíza. Tie sú rozdelené do štyroch, resp. piatich kôl po dvoch zápasoch, ktoré sa hrajú vždy súčasne. V poradí po kolách sa teda striedajú jednotlivé disciplíny nasledovne:

I. KOLO
Jednotlivci muži
Jednotlivci ženy

II. KOLO

Jednotlivci muži
Jednotlivci muži

III. KOLO
Dvojice muži
Dvojice ženy

IV. KOLO
Dvojice muži 
Dvojice muži

V. KOLO v prípade remízy
Penalty

Teda celkovo sa hrajú 3x jednotlivci a dvojice muži a 1x jednotlivci a dvojice ženy. Pre všetky stretnutia platí pravidlo, že hráč sa môže zúčastniť iba jedných jednotlivcov a jedných dvojíc, okrem penált. V penaltovom rozstrele môžu nastúpiť iba hráči, ktorí v danom stretnutí hrali (boli na súpiske), vrátane jednej ženy, ktorá je v penaltách zapísaná na poslednej pozícii.

Vždy sa hrajú dva zápasy súčasne, teda vždy sa hrá na dvoch stoloch, aby sa predišlo zdržiavaniu a plynulosti stretnutia. Ak sa dohrá jeden zápas z jedného kola a môže sa hrať ďalší zápas v inom kole, aj keď nie je priamo v poradí, hrá sa ďalej tento zápas.

Všetky zápasy v skupine aj v pavúku sa hrajú na 2 sety do 5 bez rozdielu. Za každý vyhratý set získava tím 1 bod. O víťazovi rozhoduje 9. získaný bod zo 16. možných.

Zápasy v skupinách sa dohrávajú, pretože rozhoduje aj jednotlivé skóre a počíta sa aj s remízou. Pri posudzovaní poradia v skupine rozhodujú v poradí body za víťazstvá, počet vyhraných setov, skóre a vzájomný zápas.

PLAY OFF

Jednoduchý osmičkový vyraďovací pavúk, do ktorého sú dosadené tímy podľa výsledkov z jednotlivých skupín. V tomto pavúku sa jednotlivé stretnutia hrajú rovnako ako v skupine. Aj tu rozhoduje 9. získaný bod. Zvyšok zápasov sa však už nedohráva, okrem začatých zápasov.

Ak v konečnom sčítaní bodov zo stretnutia je stav nerozhodný, rozhodne finálový penaltový rozstrel.

Už predchádzajúce sezóny sa MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KRAJOV ukázali, ako skutočne kvalitná akcia s tým najlepším, čo sa na Slovensku a v jednotlivých krajoch vôbec dá pozbierať. A sú na najlepšej ceste, aby to potvrdili aj túto sezónu.

Čakáme, že čoskoro kapitáni postupne doplnia súpisky svojích tímov. 

SÚPISKY DRUŽSTIEV

BRATISLAVA

1. Šimon Vároš (C)
2. Jozef Horčiak
3. Samuel Fábera
4. Martin Jalakša
5. Marek Vovčík
6. Oliver Bais

1. Paulína Smolíčková
2. -

Náhradníci
M -
Ž -

BANSKÁ BYSTRICA

Nezostaví tím

 

KOŠICE

1. Martin Čertický (C)
2. Tomáš Klobušník
3. Štefan Dzurovčín
4. Arpád Wicki
5. Danie Števčík
6. Branislav Bilčák

1. Teréria Turňová (nie je členom FUS 2016/17)
2. Mária Vašková

Náhradníci
M Marián Bartoš
Ž -

PREŠOV

1. Ivan Dupej (C)
2. Martin Grobár
3. Peter Cingel
4. Luan Dinh Dang
5. Marek Minár
6. Lukáš Oravčík

1. Ema Vavreková (nie je členom FUS 2016/17)
2. Radoslava Mihaľová (nie je členom FUS 2016/17)

Náhradníci
M Rastislav Jurčišin
Ž -

TRNAVA

Nezostaví tím

 

TRENČÍN

Nezostaví tím

 

ŽILINA

1. Milan Struhárňanský (C)
2. Maroš Strásky
3. Šimon Jánošík (nie je členom FUS 2016/17)
4. Jakub Králik
5. Michal Bardiovský (nie je členom FUS 2016/17)
6. -

1. -
2. -

Náhradníci
M -
Ž -

NITRA

1. Peter Hrebík (C) (nie je členom FUS 2016/17)
2. Róbert Gujber (nie je členom FUS 2016/17)
3. Erik Gujber (nie je členom FUS 2016/17)
4. Martin Holík (nie je členom FUS 2016/17)
5. Mário Varga (nie je členom FUS 2016/17)
6. Erik Takáč (nie je členom FUS 2016/17)

1. -
2.-

Náhradníci
M Tomáš Szabo (nie je členom FUS 2016/17)
Ž -

*Hráči, ktorí nie sú členmi FUS v danej sezóne, sa musia zaregistrovať ako člen FUS v tejto sezóne. Členský poplatok je 5 EUR.


Vložit komentář

Pokud chceš napsat komentář, musíš se přihlásit.