FUS > Turnaje > SLOVENSKÝ POHÁR KLUBOV 2016/17

SLOVENSKÝ POHÁR KLUBOV 2016/17

29.9.16 | Jozef Horčiak Přečteno: 1063×

Túto sezóny prinášame nový formát tímovej súťaže klubov. Po novom budú jednotlivé tímy pozostávať zo 4 hráčov, podobne ako je tomu na súťažiach ITSF (Teams Warm up). Keďže ide o pohár klubov, hráči musia spĺňať len jednu základnú podmienku a to byť členom z jedného z 10 registrovaných športových klubov pod FUS v danej sezóne. Klubová súťaž sa bude hrať na všetkých turnajoch Majstrovstiev krajov a na ITSF Mutlitable Pro tour turnaji. Takže celkovo odohráme 9 kôl turnaja v tejto sezóne. Šesť najlepších výsledkov rozhodne o víťaznom klube a ten sa bude môcť zúčastniť najbližšieho ITSF Európskeho ligového šampionátu. Už máš svoj tím?

Každý registrovaný klub môže navyše postaviť až 2 tímy z hráčov svojej členskej základne a na každé kolo turnaja ich môže medzi týmito tímami ľubovoľne kombinovať tak, aby zvýšil svoju šancu dobre sa umiestniť. Najlepší výsledok z každého kola sa bude počítať do celkového hodnotenia klubov. V jednotlivých kolách tak súťažia predovšetkým tímy, no v celkovom hodnotení sa vyhodnocujú kluby. Víťazný klub si bude môcť namixovať svoju vlastnú zostavu zo členov na ITSF ECL.

CENY A DOTÁCIE

Pozor, jednotlivé kolá sú extra dotované! Súťaž sa odohrá už pri účasti 3 tímoch, kde si víťaz odnesie 50€. Ak bude tímov viac, odmenené budú už top3 tímy.

SLOVENSKÝ POHÁR KLUBOV (+NATIONAL TEAMS)

PRI ÚČASTI 3 TÍMOV

1. miesto: 50,00 € + Plaketa

PRI ÚČASTI 4 VIAC TÍMOV
1. miesto: 50,00 € + Plaketa
2. miesto: 30,00 €
3. miesto: 20,00 €

PRI ÚČASTI 6 VIAC TÍMOV
1. miesto: 50,00 € + Plaketa
2. miesto: 30,00 €
3. miesto: 20,00 €
4. miesto: 10,00 €


Turnaj sa hrá podľa oficiálnych pravidiel ITSF a s bielymi turnajovými loptami ROSENGART.
Pri loptách platí, že novšie a menej obohraté lopty majú prednosť.

ŠTARTOVNÉ

10 € na tím*

Počet hráčov v tíme: 4
Maximálny počet tímov na klub: 2
Všetci hráči musia byť členmi daného klubu a mať uhradené členské FUS v sezóne 2016/17.

NÁRODNÉ TÍMY (NATIONAL TEAMS)

Turnaja sa môže zúčastniť aj národný tím z inej krajiny. Jedinou podmienkou je rovnaká národnosť hráčov v tíme a zaplatené členské FUS pre sezónu 2016/17.

ODMENY ZA CELÚ SEZÓNU SLOVENSKÉHO POHÁRA KLUBOV 2016/17


Tímy za svoje umiestnenie v jednotlivých kolách získavajú body. Z celkového počtu deväť turnajov sa do celkového vyhodnotenia započítava 6 najlepších výsledkov, ktoré rozhodnú o celkovom poradí za sezónu.


Víťazný tím za sezónu hrá o putovnú trofej, zisk titulu a dotovanú účasť na ITSF Európsky ligový šampionát 2017!

1. miesto: Putovná trofej +300€ dotácia na ITSF ECL 2017 v prípade účasti.

Ak víťazný tím odmietne účasť na ITSF ECL 2017, nahrádza ho ďalší tím v poradím aj s nárokom na dotáciu.


BODOVÉ OHODNOTENIE

Bodové ohodnotenie jednej disciplíny: 100,90,80,70,60,50,40,30,20,15,10,5,3,2,1Maximálny počet započítaných turnajov do vyhodnotenia za sezónu: 6 z 9Maximálny počet získaných bodov do vyhodnotenia z celkového maxima: 600 z 900


ZOZNAM STOLNOFUTBALOVÝCH KLUBOV A ICH ČLENOV

Hráči sa môžu prihlásiť do týchto 10 klubov, ktoré sú registrované vo všetkých krajoch Slovenska. Kluby si ďalej vytvárajú max. 2 tímy na každé kolo Slovenského pohára klubov a týmto tímom môžu prideliť vlastný názov.


ZOZNAM STOLNOFUTBALOVÝCH KLUBOV A ICH ČLENOV

Hráči sa môžu prihlásiť do týchto 11 klubov, ktoré sú registrované vo všetkých krajoch Slovenska. Kluby si ďalej vytvárajú max. 2 tímy na každé kolo Slovenského pohára klubov a týmto tímom môžu prideliť vlastný názov.


1) FOOSBALL CLUB BRATISLAVA(FCB)
Jozef Horčiak (predseda), Tomáš Petko, Andrej Paskalev

2) FOOSBALL CLUB UNITED BRATISLAVA (FCUB)
Martin Jalakša (predseda), Tibor Tehlár, Andrej Očenáš

3) FOOSBALLOVÝ KLUB TRNAVA (FKTT)
Michal Kresánek (predseda), Andrej Podmaka, Peter Bročka


4) FOOSBALLOVÝ KLUB HLOHOVEC (FKHC)
Dávid Zelem (predseda), Jozef Bachratý, Ján Fedor


5) FOOSBALLOVÝ KLUB PARTIZÁN (FSK PARTIZAN)
Karol Nógli (predseda), Jozef Zvalo, Anton Riška


6) FOOSBALLOVÝ KLUB ŽILINA (FKZA)
Milan Galuška (predseda), Richard Líška, Ján Šupej


7) FOOSBALLOVÝ KLUB BANSKÝ BYSTRICA (FKBB)
Andrej Chrastina (predseda), Juraj Sninský, Andrej Bašo


8) FOOSBALLOVÝ KLUB BARDEJOV (FKBJ)
Lukáš Oravčík (predseda), Tomáš Chmurovič, Denis Liček


9) FOOSBALLOVÝ KLUB KOŠICE (FKKE)
Ladislav Kiraľ (predseda), Branislav Bilčák, Michal Pavlík


10) DNF CLUB KOMÁRNO
Tamás Füsi (predseda), Maroš Kudlík, Imre Kalmár


Akceptované sú len kluby, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
- kluby s prideleným vlastným IČO*
- členovia klubu musia mať riadne uhradené členské klubu a členské FUS pre sezónu 2016/17


AKO ZALOŽIŤ KLUB?

Stolnofutbalový športový klub si môžu založiť všetci hráči. Je potrebné mať minimálne troch zakladajúcich členov, vlastné stanovy a zaslať žiadosť o registráciu spoločne s poplatkom na Ministerstvo vnútra SR. Pokiaľ členovia klubu sú aj členmi FUS, môžu požiadať o registráciu pod FUS a nič im už nebráni zúčastňovať sa turnajov Slovenského pohára klubov.


Hráčom, ktorí majú záujem o založenie vlastného klubu, ponúkame pomoc pri príprave stanov a vybavovaní žiadosti. V prípade záujmu píšte na fus@foosball.sk


PRESTUPOVÉ PRAVIDLÁ

Členom oficiálne registrovaného klubu pod FUS môže byť každý hráč, ktorí o to požiada a klub ho príjme do svojich radov. Členovia klubov nemajú žiadne obmedzenia na vek, pohlavie, národnosť, štátnu príslušnosť a ani príslušnosť k inému kraju. Každý hráč však môže byť členom len jedného klubu. O prijatí nového člena ďalej rozhoduje vedenie klubu. Po jeho prijatí má hráč povinnosť uhradiť členské na sezónu do klubu. Každý člen registrovaného klubu pod FUS sa automaticky stáva aj členom FUS pre danú sezónu.


Hráči majú možnosť vybrať si svoj nový klub počas celej sezóny. Členom tohto klubu zostávajú potom automaticky, pokiaľ spĺňajú podmienky členstva a majú uhradené registračné poplatky. Pokiaľ chcú zmeniť členstvo v klube, môžu tak urobiť počas prestupového termínu, ktorý je prvý mesiac na začiatku každej sezóny (September 2016).


SYSTÉM HRY

K odohraniu turnaja je potrebný minimálny počet troch tímov, platnosti cien a započítaniu bodov do celkového poradia. V prípade, ak budú prihlásené tri až päť tímov, bude sa hrať skupina každý proti každému. Pri účasti šesť a viac tímov budeme hrať single KO pavúka, kde budú jednotlivé kluby nasadené podľa bodového zisku jednotlivých hráčov v FUS rebríčku open.


Systém hry a počet hráčov je rovnaký ako ITSF Teams warm up. Jednotlivé stretnutia pozostávajú z 8 zápasov dvojíc, kde sú hráči dosadení podľa daného kľúča a poradia hráčov na súpiske. Kapitáni jednotlivých tímov si zápis zo stretnutia dopredu vypíšu a vymenia a stretnutie sa môže začať.Každý z 8 zápasov sa hrá len na 5 gólov. Počíta sa každý gól a o celkovom víťazovi rozhoduje celkové skóre za stretnutie, resp. ktorý tím ako prvý strelí 21 gólov (viď zápis zo stretnutia). Ak sa hrá skupina, zápas môže skončiť remízou. V prípade SKO pavúka o víťazovi rozhoduje penaltový rozstrel.Celé stretnutie sa hrá, ako jeden zápas, preto podáva vždy tím, ktorý naposledy inkasoval a to bez ohľadu na to, či ide o nový zápas.V prípade, že sa bude hrať na multitable turnaji, bude sa na každý zápas v stretnutí losovať z voľných stolov. Jeden los stola rozhoduje aj o súťaži penált.


PENALTOVÝ ROZSTREL - PRAVIDLÁ
V prípade remízy zápasov počas stretnutia o víťazovy rozhoduje Penaltový rozstrel.Každý tím napíše zoznam 4 hráčov v poradí, v akom jednotlivo nastúpia proti 4 hráčom zo súperiaceho tímu. Prvý hráč má jednu strelu proti prvému hráčovi zo súperiaceho tímu. Následne sa vymenia a hráč, ktorý strielal, bráni. Takto pokračujú ďalej druhí až piati hráči.Za každý strelený gól je jeden bod. Tím, ktorý po štyroch kolách získa najviac bodov, vyhráva.Pokiaľ je stav stále vyrovnaný, nasleduje tzv. Náhla smrť. V nej hráči opäť nastúpia proti sebe v rovnakom poradí, pričom vyhráva tím, ktorému hráčovi sa ako prvému podarí úspešne streliť aj zablokovať súperovu strelu.Hod mincou. O poradí, ktorý tím ako prvý striela, resp. bráni, rozhoduje hod mincou. Hráč, ktorý vyhrá hod mincou, si môže vybrať útok alebo obranu. Mincou sa hádže každé kolo penaltového rozstrelu.Čas. Hráči majú 30 sekúnd, aby začali jednotlivé rozstrelové kolá. Počas nich platia rovnaké časové limity a pravidlá, ako pri hre, až na to, že nie je možné zobrať si Time out počas hry. Po nedodržaní časového limitu útočiaceho hráča je považovaný útok za zmarený.

Ke stažení

Komentáře

+/- SPK 2016/17_PRIEBEŽNE PORADIE Horčiak Jozef 16.10.16 v 16:34

MAJSTROVSTVÁ TRNAVY 2016/17 (4):
1. Foosballový klub Bardejov (FKBJ) 100 b
2. Foosball club United Bratislava (FCUB) 90 b
3. Foosballový klub Žilina (FKZA) 80 b
4. Foosballový klub Trnava (FKTT) 70 b

+/- SPK 2016/17_KLUBOVÁ PRÍSLUŠNOSŤ Horčiak Jozef 16.10.16 v 16:40

MAJSTROVSTVÁ TRNAVY 2016/17_Prehľad hráčov po turnaji
FOOSBALLOVÝ KLUB BARDEJOV (FKBJ)
Dupej Ivan, Grobár Martin, Dinh-Dang Luan, Oravčík Lukáš, Minár Marek, Vrábeľ Marek, Ferenc Miroslav, Šuťák Kevin

FOOSBALL CLUB UNITED BRATISLAVA (FCUB)
Jalakša Martin, Horčiak Jozef, Vároš Šimon, Fábera Samuel, Marek Vovčík, Iveta Rakovicsová, Oliver Bais, Miroslava Kolesárová

FOOSBALLOVÝ KLUB ŽILINA (FKZA)
Šupej Ján, Galuška Milan, Líška Richard, Struhárňanský Milan, Strásky Maroš, Igaz Erik, Králik Jakub, Baliar Kristián

FOOSBALLOVÝ KLUB TRNAVA (FKTT)
Kresánek Michal, Podmaka Andrej, Mário Lieskovský, Filip Šarmír

Vložit komentář

Pokud chceš napsat komentář, musíš se přihlásit.