FUS > Novinky > Zmena krajskej príslušnosti v sezóne 2019/20

Zmena krajskej príslušnosti v sezóne 2019/20

26.9.19 | Jozef Horčiak Přečteno: 1210×

Chceli ste zmeniť krajskú príslušnosť v novej sezóne, ale nestihli ste podať žiadosť do konca minulej sezóny? Máte poslednú šancu do konca septembra!

Každý hráč má svoju krajskú príslušnosť, ktorá mu vyplýva v prvom rade od miesta trvalého pobytu. Má sa za to, že to je práve miesto, kde pôsobí a rovnako sa tak zúčastňuje športových aktivít, teda turnajov a líg. Pokiaľ tomu tak nie je a chce hrať za iný kraj, môže požiadať FUS o zmenu krajskej príslušnosti. V tomto kraji bude hrať o Majstra kraja a zároveň má možnosť za tento kraj hrať aj na Majstrovstvách Slovenska krajov. Pokiaľ hráč splní podmienky pridelenia krajskej a pošle žiadosť včas, rada FUS mu vyhovie a od novej sezóny môže hrať už za svoj vybraný kraj.

Termín podania žiadosti je najneskôr 30. septembra 2019. Pokiaľ chcete meniť krajskú príslušnosť a budete chcieť byť vyhodnotený v súťaži o Majstra kraja na Majstrovstvách trenčianskeho kraja, tak žiadosť treba poslať najneskôr v piatok 27.9.2019, aby mohla byť akceptovaná. Žiadosti posielajte emailom na: fus@foosball.sk

PODMIENKY PRIDELENIA KRAJSKEJ PRÍSLUŠNOSTI A PRESTUPU

1) Každý hráč má určenú krajskú príslušnosť podľa jeho trvalého pobytu. Pokiaľ hráč zmení trvalý pobyt, krajská príslušnosť sa automaticky nemení. V prípade zmeny trvalého pobytu môže hráč požiadať o zmenu krajskej príslušnosti, pričom takáto zmena bude účinná od ďalšej sezóny.

2) Pokiaľ sa hráč zdržuje nepretržite (príp. s prestávkou v celkovom súčte maximálne 6 mesiacov) minimálne dva roky bez zmeny trvalého pobytu v inom kraji (z dôvodu bývania, zamestnania, štúdia alebo z iného dôvodu minimálne dva roky preukázateľne pôsobí v tomto kraji), môže požiadať o zmenu krajskej príslušnosti do tohto kraja.

3) Pokiaľ ide o nového hráča, ktorý zatiaľ nemal v databáze FUS pridelenú krajskú príslušnosť a spĺňa podmienky pre dva kraje podľa bodu 1) a 2), môže si vybrať kraj, ku ktorému bude patriť a to s okamžitou účinnosťou.

4) V prípade záujmu o zmenu krajskej príslušnosti musí hráč poslať písomnú žiadosť na fus@foosball.sk. Žiadosť o zmenu môže za hráča s jeho súhlasom poslať aj krajský administrátor alebo kapitán krajského družstva. FUS preskúma každú žiadosť o zmenu krajskej príslušnosti individuálne. Pokiaľ hráč spĺňa podmienky prestupu podľa bodu 2) vyššie, jeho žiadosti bude vyhovené, v opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá. V prípade vyhovenia žiadosti dohráva hráč prebiehajúcu sezónu za pôvodný kraj, pričom za kraj, kam žiadal prestúpiť, bude hrať od novej sezóny.

5) Pre vylúčenie pochybností, od roku 2006 je udelená výnimka pre hráčov z okresu Prešov v bode 1), ktorí majú možnosť vybrať si krajskú príslušnosť medzi Prešovským a Košickým krajom (pokiaľ pravidelne hrávajú a prevažná väčšina ich športových aktivít je v Košickom kraji).

Vložit komentář

Pokud chceš napsat komentář, musíš se přihlásit.