FUS > Turnaje > XIV. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KRAJOV 2019

XIV. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KRAJOV 2019

13.5.19 | Jozef Horčiak Přečteno: 1183×

Prestížna súťaž v ktorej sa stretnú proti sebe tímy v zložení najlepší hráči z jednotlivých krajov. Zúčastniť sa môžu všetky kraje Slovenska. Jednotlivé nominačné výbery, teda dokopy 8 tímov, sú zostavované v prvom rade na základe dosiahnutých výsledkov jednotlivých hráčov z Majstrovstiev krajov, ktoré hráme v každom kraji, ale môžu zohľadniť aj iné kritériá. Jednotlivé tímy reprezentujú zostavy 6 mužov a 2 ženy, ktorých vedie kapitán a v zálohe ostávajú dvaja náhradníci, jeden muž a jedna žena, ktorí v prípadne nutnosti môžu plnohodnotne zastúpiť ostatných členov tímu. Hrá sa o zaujímavé finančné prémie, putovnú trofej a medaily.

DÁTUM

30. mája 2019
ako súčasť MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA ROSENGART 2019

Pridaj sa k udalosti! FACEBOOK

MIESTO

Team Up
Studená 4/B, OC STYLA, 82104 Bratislava, Slovakia

INFO

9. ročník jednodňového turnaja tímov z jednotlivých krajov: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice.

VECNÉ CENY A PRÉMIE

Víťazný tím získava putovnú trofej Majstrovstiev Slovenska krajov a všetci hráči na prvých troch miestach, vrátane náhradníkov, obdržia medaile a finančé prémie.

Celkoví víťazi získavajú titul
VÍŤAZI MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA KRAJOV 2018

Pripomeňme si:
XIII. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KRAJOV 2018 - minulý ročník!

31. mája 2018, KUltúrno-spoločenské centrum, Jedlíková 7, Košice

1. miesto: KOŠICKÝ KRAJ
Martin Čertický (C), Tomáš Klobušník, Juraj Čorba, Štefan Dzurovčín, Daniel Števčík, Branislav Bilčák, Mária Vašková, Terézia Turňová, Matúš Bačo, Viktória Plavuchová

2. miesto: PREŠOVSKÝ KRAJ
Ivan Dupej (C), Martin Grobár, Peter Cingel, Marek Minár, Jozef Kuchta, Lukáš Oravčík, Stanislav Hlivjak, Radoslava Mihaľová 

3. miesto: BRATISLAVSKÝ KRAJ
Oliver Bais (C), Šimon Vároš, Jozef Horčiak, Samuel Fábera, Martin Jalakša, Marek Vovčík, Paula Smolíčková

4. miesto: NITRIANSKY KRAJ
Peter Hrebík (C), Milán Karász, Róbert Gujber, Martin Holík, Peter Kukučka, Álmos Kovács, Marianna Šokyová, Laura Benková

5. miesto: TRNAVSKÝ KRAJ
Andrej Podmaka (C), Michal Kresánek, Niko Šurina, Mário Lieskovský, Filip Šarmír

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY A FOTOGALÉRIA

XIII. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KRAJOV 2018


IX. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KRAJOV 2019 - PRÉMIE*

1. miesto:  300 € +40% +medaily +putovná trofej
2. miesto:  200 € +30%+medaily
3. miesto:  150 € +20%+medaily
4. miesto:  100 € +10%
5-8. miesto: 4x 50 €

*Ceny platia pri účasti 5 a viac tímov.

ŠTARTOVNÉ NA TÍM: 30 € na tím

ZOSTAVENIE TÍMOV

Krajské reprezentačné tímy zostavuje daný krajský administrátor, ktorý prihliada v prvom rade na výsledky dosiahnuté počas Majstrovstiev krajov v aktuálnej sezóny. Pokiaľ tím nezostavuje krajský administrátor, hráči si môžu určiť kapitána, ktorý prevezme túto a ďalšie zodpovednosti za tím. Tím pozostáva zo 6 mužov a dvoch žien. Pričom ich môžu plnohodnotne nahradiť 2 náhradníci (1 muž a 1 žena). Na základe rebríčka Majstrovstiev kraja sa odporúča automaticky do nominácie dosadiť prvých troch hráčov. Ostatné miesta môže doplniť, napr. po dohode s hráčmi, aj na základe iných kritérií, ktoré sú jasné a akceptovateľné pre hráčov (napr. FUS Open rebríček, Rosengart cup, ale aj ITSF rebríček a iné).

Minimálny počet hráčov v jednom tíme je 5. V prípade stretnutia môže byť na každej súpiske iba 8 rôznych mien hráčov, 6 mužov a 2 ženy.

Všetci hráči musia spĺňat tri základné kritériá:

1. Slovenské občianstvo
2. Regionálna príslušnosť (trvalý pobyt, alebo napr. u študentov pravidelné zdržiavanie sa v regióne)
3. Turnaja sa môžu zúčastniť len členovia FUS pre danú sezónu.

Ak sa preukáže porušenie týchto pravidiel, tím je diskvalifikovaný, čo spätne znamená odobratie titulu a cien.

Termín záväzného potvrdenia účasti je 26. máj 2019 !

REGISTRAČNÝ FORMULÁR
https://forms.gle/9FjRRxGr598uToXN6

Kapitán je rovnako neodlúčiteľná súčasť tímu. Jeho úlohou je zabezpečiť všetko potrebné pre tím, aby bol riadne a včas podľa rozpisu pripravení na všetky zápasy a s turnajom súvisiace akcie a zároveň, aby tím dodržiaval predpísané pravidlá a pod. Je prostredníkom medzi tímom a organizáciou a samozrejme tím vedie k lepším výsledkom. Kapitán podľa možností môže hrať v základnej zostave, alebo byť náhradníkom, pokiaľ spĺňa podmienky a jeho meno figuruje na súpiske hráčov.

Jednotné tímové dresy sú výsadou pre zúčastnené tímy.

PODMIENKY PRIDELENIA KRAJSKEJ PRÍSLUŠNOSTI A PRESTUPU

1) Každý hráč má určenú krajskú príslušnosť podľa jeho trvalého pobytu. Pokiaľ hráč zmení trvalý pobyt, krajská príslušnosť sa automaticky nemení. V prípade zmeny trvalého pobytu môže hráč požiadať o zmenu krajskej príslušnosti, pričom takáto zmena bude účinná od ďalšej sezóny.

2) Pokiaľ sa hráč zdržuje nepretržite (príp. s prestávkou v celkovom súčte maximálne 6 mesiacov) minimálne dva roky bez zmeny trvalého pobytu v inom kraji (z dôvodu bývania, zamestnania, štúdia alebo z iného dôvodu minimálne dva roky preukázateľne pôsobí v tomto kraji), môže požiadať o zmenu krajskej príslušnosti do tohto kraja.

3) Pokiaľ ide o nového hráča, ktorý zatiaľ nemal v databáze FUS pridelenú krajskú príslušnosť a spĺňa podmienky pre dva kraje podľa bodu 1) a 2), môže si vybrať kraj, ku ktorému bude patriť a to s okamžitou účinnosťou.

4) V prípade záujmu o zmenu krajskej príslušnosti musí hráč poslať písomnú žiadosť na fus@foosball.sk. Žiadosť o zmenu môže za hráča s jeho súhlasom poslať aj krajský administrátor alebo kapitán krajského družstva. FUS preskúma každú žiadosť o zmenu krajskej príslušnosti individuálne. Pokiaľ hráč spĺňa podmienky prestupu podľa bodu 2) vyššie, jeho žiadosti bude vyhovené, v opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá. V prípade vyhovenia žiadosti dohráva hráč prebiehajúcu sezónu za pôvodný kraj, pričom za kraj, kam žiadal prestúpiť, bude hrať od novej sezóny.

5) Pre vylúčenie pochybností, od roku 2006 je udelená výnimka pre hráčov z okresu Prešov v bode 1), ktorí majú možnosť vybrať si krajskú príslušnosť medzi Prešovským a Košickým krajom (pokiaľ pravidelne hrávajú a prevažná väčšina ich športových aktivít je v Košickom kraji).

SYSTÉM HRY

Pred každým stretnutím vypíšu osobitne kapitáni tímov súpisku hráčov pre všetky zápasy, vrátane extra dvojíc a odovzdajú ju organizátorovi. Po tomto kroku už nie je možné robiť zmeny na súpiske (okrem závažných prípadov). Organizátor súpisky spracuje a jednu spojenú súpisku stretnutia odovzdá kapitánom súperiacich tímov a určí dva stoly na odohratie stretnutia. Tým toto stretnutie začína.

Kapitáni počas stretnutia dbajú na dôkladné vyplnenie súpisiek, zápis skóre a pod. Na konci stretnutia súpisku podpíšu na overenie výsledku, potvrdenie správnosti a odovzdajú ju organizátorovi.

NASADENIE DO TURNAJA

Do turnaja sú nasadené 4 najlepšie kraje z minulého ročníka MSK 2017. Ostatné tímy sú dolosované náhodne do skupín pred začatím turnaja.

KVALIFIKÁCIA

MSK pozostávajú z dvoch častí, kvalifikácie a play off. Jednotlivé tímy sú rozlosované a rozdelené do dvoch skupín po štyri priamo na mieste pri registrácií pred začiatkom turnaja, prípadne sa hrá odohrá kvalifikácia Švajčiarskym systémom (záleží od účasti). Hrá sa štandardne každý s každým v jednotlivých skupinách, pričom všetky tímy nakoniec postúpia do jednostranného vyraďovacieho osmičkového pavúka, odkiaľ vzíde samotný víťaz. Rozohráva sa finále a rovnako tretie, resp. štvrté miesto.

Jednotlivé stretnutia pozostávajú z ôsmych zápasov, pričom v skupinách sa počíta aj remíza. Tie sú rozdelené do štyroch, resp. piatich kôl po dvoch zápasoch, ktoré sa hrajú vždy súčasne. V poradí po kolách sa teda striedajú jednotlivé disciplíny nasledovne:

I. KOLO
Jednotlivci muži
Jednotlivci ženy

II. KOLO

Jednotlivci muži
Jednotlivci muži

III. KOLO
Dvojice muži
Dvojice ženy

IV. KOLO
Dvojice muži 
Dvojice muži

V. KOLO v prípade remízy
Penalty (4 muži a 1 žena)

Teda celkovo sa hrajú 3x jednotlivci a dvojice muži a 1x jednotlivci a dvojice ženy. Pre všetky stretnutia platí pravidlo, že hráč sa môže zúčastniť iba jedných jednotlivcov a jedných dvojíc, okrem penált. V penaltovom rozstrele môžu nastúpiť iba hráči, ktorí v danom stretnutí hrali (boli na súpiske), vrátane jednej ženy, ktorá je v penaltách zapísaná na poslednej pozícii.

Vždy sa hrajú dva zápasy súčasne, teda vždy sa hrá na dvoch stoloch, aby sa predišlo zdržiavaniu a plynulosti stretnutia. Ak sa dohrá jeden zápas z jedného kola a môže sa hrať ďalší zápas v inom kole, aj keď nie je priamo v poradí, hrá sa ďalej tento zápas.

Všetky zápasy v skupine aj v pavúku sa hrajú 2 sety do 5 bez rozdielu (teda max. 16 setov v zápase). Za každý vyhratý set získava tím 1 bod. O víťazovi rozhoduje 9. získaný bod zo 16. možných.

Zápasy v skupinách sa dohrávajú, pretože rozhoduje aj jednotlivé skóre a počíta sa aj s remízou. Pri posudzovaní poradia v skupine rozhodujú v poradí body za víťazstvá, počet vyhraných setov, skóre a vzájomný zápas.

PLAY OFF

Jednoduchý osmičkový vyraďovací pavúk, do ktorého sú dosadené tímy podľa výsledkov z jednotlivých skupín. V tomto pavúku sa jednotlivé stretnutia hrajú rovnako ako v skupine. Aj tu rozhoduje 9. získaný bod. Zvyšok zápasov sa však už nedohráva, okrem začatých zápasov.

Ak v konečnom sčítaní bodov zo stretnutia je stav nerozhodný, rozhodne finálový penaltový rozstrel.

Už predchádzajúce sezóny sa MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KRAJOV ukázali, ako skutočne kvalitná akcia s tým najlepším, čo sa na Slovensku a v jednotlivých krajoch vôbec dá pozbierať. A sú na najlepšej ceste, aby to potvrdili aj túto sezónu.

Čakáme, že čoskoro kapitáni postupne doplnia súpisky svojích tímov. 

SÚPISKY DRUŽSTIEV

BRATISLAVSKÝ KRAJ

1. Martin Jalakša (C)
2. Jozef Horčiak
3. Samuel Fábera
4. Marek Vovčík
5. Oliver Bais
6. Daniel Števčík

1. Radka Balgová
2. Paulína Smolíčková

Náhradníci
M Šimon Vároš
Ž -

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2.

Náhradníci

Ž

KOŠICKÝ KRAJ

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2.

Náhradníci

Ž

PREŠOVSKÝ KRAJ

1. Jozef Kuchta (C)
2. Miroslava Ferenc
3. Ivan Dupej
4. Litavec Viliam
5. Šimon Mihaľ
6. Patrik Ondek

1. Mihaľová Radoslava
2. -

Náhradníci
M -
Ž -

TRNAVSKÝ KRAJ

Nehrajúci kapitán: Andrej Podmaka

1. Niko Šurina
2. Samuel Halgoš
3. Filip Šarmír
4. Mário Lieskovský
5. Tomáš Noga
6. Jozef Bachratý

1. Ingrid Daubnerová
2. Mária Harčárová

Náhradníci
M Matúš Pijak
Ž -

TRENČIANSKÝ KRAJ

1. Andrej Blahovský (C)
2. Miroslav Pipíška
3. Jozef Zvalo
4. Matúš Schnierer - nie je členom FUS*
5. Richard Schnierer
6. Pavol Lukáč 

1. Ivana Pánisová
2. Michaela Webb - nie je členom FUS*

Náhradníci
M -
Ž -

ŽILINSKÝ KRAJ

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2.

Náhradníci

Ž

NITRIANSKÝ KRAJ

1. Peter Hrebík (C)
2. Martin Holík
3. Peter Kukučka
4. Zoltán Varga
5. Róbert Gujber
6. Álmos Kovács

1. Marianna Šokyová
2. Laura Benková

Náhradníci
M -
Ž -

*Hráči, ktorí nie sú členmi FUS v danej sezóne, sa musia zaregistrovať ako člen FUS v tejto sezóne. Členský poplatok je 5 EUR.

Vložit komentář

Pokud chceš napsat komentář, musíš se přihlásit.