FUS > Turnaje > SLOVENSKÝ POHÁR KLUBOV 2017/18

SLOVENSKÝ POHÁR KLUBOV 2017/18

11.9.17 | Jozef Horčiak Přečteno: 666×

V minulej sezóne mal premiéru upravený formát súťaže klubov. Z 10 registrovaných klubov na Slovensku sa do turnaja zapojilo 8 klubov, ktoré mohli na každý turnaj postaviť hneď dva 4-členné tímy. Klubovej série sa tak zúčastnilo spolu 80 hráčov. Najlepší klub za sezónu získava putovnú trofej a postúpil na ITSF Európsku ligu šampióniv 2017 s dotáciou 300€. Túto sezónu chceme nadviazať na úspešný prvý ročník súťaže klubov. Už máš svoj tím?

V Slovenskom pohári klubov súťažia tímy pozostávajúce zo 4 hráčov, podobne ako je tomu na súťažiach ITSF (Teams Warm up). Keďže ide o pohár klubov, hráči musia spĺňať len jednu základnú podmienku a to byť členom z jedného z 11 registrovaných športových klubov pod FUS v danej sezóne. Klubová súťaž sa hrá na všetkých turnajoch Majstrovstiev krajov. Takže celkovo odohráme 8 kôl turnaja v tejto sezóne. Šesť najlepších výsledkov rozhodne o víťaznom klube, ktorý získa titul, putovnú trofej a kvalifikuje sa na ITSF Európsku ligu šampiónov 2018 s dotáciou 300€!

V Slovenskom pohári klubov súťažia tímy pozostávajúce zo 4 hráčov, podobne ako je tomu na súťažiach ITSF (Teams Warm up). Keďže ide o pohár klubov, hráči musia spĺňať len jednu základnú podmienku a to byť členom z jedného z 11 registrovaných športových klubov pod FUS v danej sezóne. Klubová súťaž sa hrá na všetkých turnajoch Majstrovstiev krajov. Takže celkovo odohráme 8 kôl turnaja v tejto sezóne. Šesť najlepších výsledkov rozhodne o víťaznom klube, ktorý získa titul, putovnú trofej a kvalifikuje sa na ITSF Európsku ligu šampiónov 2018 s dotáciou 300€!

CENY A DOTÁCIE

Pozor, jednotlivé kolá sú extra dotované! Súťaž sa odohrá už pri účasti 3 tímoch, kde si víťaz odnesie 50€. Ak bude tímov viac, odmenené budú už top3 tímy.

SLOVENSKÝ POHÁR KLUBOV (+NATIONAL TEAMS)*

PRI ÚČASTI 3 TÍMOV

1. miesto: 50,00 € + Plaketa

PRI ÚČASTI 4 VIAC TÍMOV
1. miesto: 50,00 € + Plaketa
2. miesto: 30,00 €
3. miesto: 20,00 €

PRI ÚČASTI 6 VIAC TÍMOV
1. miesto: 50,00 € + Plaketa
2. miesto: 30,00 €
3. miesto: 20,00 €
4. miesto: 10,00 €


Turnaj sa hrá podľa oficiálnych pravidiel ITSF a s bielymi turnajovými loptami ROSENGART.
Pri loptách platí, že novšie a menej obohraté lopty majú prednosť.

ŠTARTOVNÉ

10 € na tím*

Počet hráčov v tíme: 4
Maximálny počet tímov na klub: 2
Všetci hráči musia byť členmi daného klubu a mať uhradené členské FUS v sezóne 2017/18.

*NÁRODNÉ TÍMY (NATIONAL TEAMS)

Turnaja sa môže zúčastniť aj národný tím z inej krajiny. Jedinou podmienkou je rovnaká národnosť hráčov v tíme a zaplatené členské FUS pre sezónu 2017/18.

ODMENY ZA CELÚ SEZÓNU SLOVENSKÉHO POHÁRA KLUBOV 2017/18


Tímy za svoje umiestnenie v jednotlivých kolách získavajú body. Z celkového počtu 8 kôl sa do celkového vyhodnotenia započítava 6 najlepších výsledkov, ktoré rozhodnú o celkovom poradí za sezónu.


Víťazný tím za sezónu hrá o putovnú trofej, zisk titulu a dotovanú účasť na ITSF Európskej lige šampiónov 2018!

1. miesto: Putovná trofej +300€ dotácia na ITSF ECL 2017 v prípade účasti.

Ak víťazný tím odmietne účasť na ITSF ECL 2018, nahrádza ho ďalší tím v poradím aj s nárokom na dotáciu.


BODOVÉ OHODNOTENIE

Bodové ohodnotenie jednej disciplíny: 100,90,80,70,60,50,40,30,20,15,10,5,3,2,1
Maximálny počet započítaných turnajov do vyhodnotenia za sezónu: 6 z 8
Maximálny počet získaných bodov do vyhodnotenia z celkového maxima: 600 z 800

SLOVENSKÝ POHÁR KLUBOV 2016/17
FOOSBALLOVÝ KLUB BARDEJOV
VÍŤAZNÝ TÍM

ZOZNAM STOLNOFUTBALOVÝCH KLUBOV A ICH ČLENOV

Hráči sa môžu prihlásiť do týchto 11 klubov, ktoré sú registrované vo všetkých krajoch Slovenska. Kluby si ďalej vytvárajú max. 2 tímy na každé kolo Slovenského pohára klubov a týmto tímom môžu prideliť vlastný názov.

Kluby sú zoradené podľa konečného poradia v sezóne 2016/17:

1. FOOSBALLOVÝ KLUB BARDEJOV (FKBJ)
Dinh Dang Luan, Dupej Ivan, Ferenc Miroslav, Grobár Martin, Hlivjak Stanislav, Kijak Tomáš, Klobušník Tomáš, Minár Marek, Ondek Patrik, Oravčík Lukáš, Šuťak Kevin, Dinh-Dang Luan, Dupej Ivan, Grobár Martin, Klobušník Tomáš, Liček Denis, Minár Marek, Oravčík Lukáš, Šlepecký Erik, Vrábeľ Marek, Čorba Juraj

2. FOOSBALL CLUB UNITED BRATISLAVA (FCUB)

Bais Oliver, Blahovský Andrej, Fábera Samuel, Horčiak Jozef, Jalakša Martin, Kolesárová Miroslava, Kvočka Matej, Rakovicsová Iveta, Smolíčková Pavlína, Vároš Šimon, Vovčík Marek

3. FOOSBALLOVÝ KLUB TRNAVA (FKTT)

Bachratý Jozef, Drábik Maroš, Fedor Ján, Fedora Peter, Filip Šarmír, Gergič Juraj, Kováč Samuel, Kresánek Michal, Kuniak Marián, Lieskovský Mário, Lopušný Martin, Podmaka Andrej, Šarmír Filip, Šurina Niko

4. FOOSBALLOVÝ KLUB BANSKÁ BYSTRICA (FKBB)

Baník Michal, Bielik Marián, Cingel Peter, Čertický Martin, Guzi Tomáš, Holík Jaroslav, Jurčišin Rastislav, Konôpka Jozef, Paňková Jana, Popovec Tomáš, Priškin Marek, Tóth Marek, Trnka Rastislav, Wicki Arpád

5. FOOSBALLOVÝ KLUB KOŠICE (FKKE)

Bartoš Marián, Kiraľ Ladislav, Števčík Daniel, Vašková Mária

6. DNF CLUB KOMÁRNO (DCKN)

Farnbauer Tomáš, Fusi Tamás, Kovács Álmos, Kudlík Maroš

7. FOOSBALLOVÝ KLUB ŽILINA (FKZA)

Baliar Kristián, Galuška Milan, Igaz Erik, Králik Jakub, Líška Richard, Strásky Maroš, Struhárňanský Milan, Šupej Ján

8. FOOSBALLOVÝ KLUB PARTIZÁN (FSKP)

Lukáč Pavol, Nógli Karol, Pánisová Ivana, Zvalo Jozef

9. FOOSBALLOVÝ KLUB ŠAĽA (FKŠ)´
Peter Hrebík, Róbert Gujber, Erik Gujber

ZATIAĽ NEAKTÍVNE KLUBY:

10. FOOSBALL CLUB BRATISLAVA(FCB)
Tomáš Petko (predseda), Andrej Paskalev

11. FOOSBALLOVÝ KLUB HLOHOVEC (FKHC)
Dávid Zelem (predseda)

Akceptované sú len kluby, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
- kluby s prideleným vlastným IČO*
- členovia klubu musia mať riadne uhradené členské klubu a členské FUS pre sezónu 2017/18


AKO ZALOŽIŤ KLUB?

Stolnofutbalový športový klub si môžu založiť všetci hráči v ktorom koľvek meste Slovenska. Je potrebné mať minimálne troch zakladajúcich členov, vlastné stanovy a zaslať žiadosť o registráciu spoločne s poplatkom na Ministerstvo vnútra SR. Pokiaľ členovia klubu sú aj členmi FUS, môžu požiadať o registráciu pod FUS a nič im už nebráni zúčastňovať sa turnajov Slovenského pohára klubov.

Chcete si založiť vlastný klub? Neváhajte a kontaktujte nás!
Ponúkame pomoc pri príprave stanov a vybavovaní žiadosti.
V prípade záujmu píšte na fus@foosball.sk


PRESTUPOVÉ PRAVIDLÁ

Členom oficiálne registrovaného klubu pod FUS môže byť každý hráč, ktorí o to požiada a klub ho príjme do svojich radov. Členovia klubov nemajú žiadne obmedzenia na vek, pohlavie, národnosť, štátnu príslušnosť a ani príslušnosť k inému kraju. Každý hráč však môže byť členom len jedného klubu. O prijatí nového člena ďalej rozhoduje vedenie klubu. Po jeho prijatí má hráč povinnosť uhradiť členské na sezónu do klubu. Každý člen registrovaného klubu pod FUS sa automaticky stáva aj členom FUS pre danú sezónu.

Noví hráči, ktorí doteraz neboli prihlásení v žiadnom klube, môžu si na začiatku vybrať ktorýkoľvek z uvedených klubov a to počas celej sezóny. Členom tohto klubu zostávajú potom automaticky, pokiaľ spĺňajú podmienky členstva a majú uhradené registračné poplatky. Pokiaľ chcú zmeniť členstvo v klube, môžu tak urobiť počas prestupového termínu, ktorý je na začiatku novej sezóny. Pokiaľ sa rozhodnú o zmenu klubu, môžu tak urobiť najneskôr do konca daného roka, tj 2017 a to vyplnením prihlášky člena klubu a FUS. Ak klub nezmenia, budú ďalej evidovaní ako neaktívny hráči posledného klubu.


SYSTÉM HRY

K odohraniu turnaja je potrebný minimálny počet troch tímov, platnosti cien a započítaniu bodov do celkového poradia. V prípade, ak budú prihlásené tri až päť tímov, bude sa hrať skupina každý proti každému. Pri účasti šesť a viac tímov budeme hrať single KO pavúka, kde budú jednotlivé kluby nasadené podľa bodového zisku jednotlivých hráčov v FUS rebríčku open.


Systém hry a počet hráčov je rovnaký ako ITSF Teams warm up. Jednotlivé stretnutia pozostávajú z 8 zápasov dvojíc, kde sú hráči dosadení podľa daného kľúča a poradia hráčov na súpiske. Kapitáni jednotlivých tímov si zápis zo stretnutia dopredu vypíšu a vymenia a stretnutie sa môže začať.Každý z 8 zápasov sa hrá len na 5 gólov. Počíta sa každý gól a o celkovom víťazovi rozhoduje celkové skóre za stretnutie, resp. ktorý tím ako prvý strelí 21 gólov (viď zápis zo stretnutia). Ak sa hrá skupina, zápas môže skončiť remízou. V prípade SKO pavúka o víťazovi rozhoduje penaltový rozstrel.Celé stretnutie sa hrá, ako jeden zápas, preto podáva vždy tím, ktorý naposledy inkasoval a to bez ohľadu na to, či ide o nový zápas.V prípade, že sa bude hrať na multitable turnaji, bude sa na každý zápas v stretnutí losovať z voľných stolov. Jeden los stola rozhoduje aj o súťaži penált.


PENALTOVÝ ROZSTREL - PRAVIDLÁ
V prípade remízy zápasov počas stretnutia o víťazovy rozhoduje Penaltový rozstrel.Každý tím napíše zoznam 4 hráčov v poradí, v akom jednotlivo nastúpia proti 4 hráčom zo súperiaceho tímu. Prvý hráč má jednu strelu proti prvému hráčovi zo súperiaceho tímu. Následne sa vymenia a hráč, ktorý strielal, bráni. Takto pokračujú ďalej druhí až piati hráči.Za každý strelený gól je jeden bod. Tím, ktorý po štyroch kolách získa najviac bodov, vyhráva.Pokiaľ je stav stále vyrovnaný, nasleduje tzv. Náhla smrť. V nej hráči opäť nastúpia proti sebe v rovnakom poradí, pričom vyhráva tím, ktorému hráčovi sa ako prvému podarí úspešne streliť aj zablokovať súperovu strelu.Hod mincou. O poradí, ktorý tím ako prvý striela, resp. bráni, rozhoduje hod mincou. Hráč, ktorý vyhrá hod mincou, si môže vybrať útok alebo obranu. Mincou sa hádže každé kolo penaltového rozstrelu.Čas. Hráči majú 30 sekúnd, aby začali jednotlivé rozstrelové kolá. Počas nich platia rovnaké časové limity a pravidlá, ako pri hre, až na to, že nie je možné zobrať si Time out počas hry. Po nedodržaní časového limitu útočiaceho hráča je považovaný útok za zmarený.

 

Ke stažení

Vložit komentář

Pokud chceš napsat komentář, musíš se přihlásit.